Tuyển thiết kế đồ họa quảng cáo, website ở Đà Lạt

Thêm vào danh sách tin yêu thích
Giá: 5.5 triệu
Liên hệ / SĐT / Email Tel: 0969922789
Ngày đăng tin 18-12-2016
Đăng bởi Khách

Mô tả

Tuyển nhân viên thiết kế Đồ họa các ấn phẩm quảng cáo và Nhân viên lập trình web, đồ họa web... tại Đà Lạt

Yêu cầu: 

Đối với nhân viên đồ họa Quảng cáo: Thiết kế các ấn phẩm (Tờ rơi, Poster, Brochure, Card Visit, Bộ nhận dạng thương hiệu...), sử dụng tốt Corel, Photoshop, Ai, 3Dmax...

Đối với nhân viên thiết kế web và đồ họa web: Sử dụng tốt các ngôn ngữ lập trình hoặc các ngôn ngữ - mã nguồn sở trường, sử dụng các phần mềm đồ họa Corel, Photoshop, Ai, 3Dmax... và tương tác với nhân viên đồ họa quảng cáo để có sản phẩm tốt nhất

Liên hệ: 0969 922 789 hoặc Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TUYỂN NHÂN VIÊN THIẾT KẾ ĐỒ HỌA TẠI ĐÀ LẠT, TUYỂN NHÂN VIÊN HOẶC CỘNG TÁC VIÊN THIẾT KẾ QUẢNG CÁO Ở TẠI ĐÀ LẠT, LÂM ĐỒNG, TUYỂN NHÂN VIÊN THIẾT KẾ WEBSITE Ở ĐÀ LẠT. CHUYÊN THIẾT KẾ WEBSITE ĐẸP - CHUYÊN NGHIỆP - GIÁ CẢ HỢP LÝ Ở ĐÀ LẠT, WEBSITE TRƯỜNG HỢP, CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÔNG TY, CÁ NHÂN, BÁN HÀNG, TIN TỨC.... 

Chi tiết riêng

Hướng nhà - - -
Diện tích 3,5
Số phòng Ngủ - - -
Số Phòng Toilet - - -

Vị trí

Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Chi tiết

ID quảng cáo: 469
Hiển thị: 3742
Hết hạn: 17-01-2027

Bình luận

Website trang trí noel tuyết roi document.write('
by AnonyViet
'); var no = 100; var hidesnowtime = ; var snowdistance = 'pageheight'; var ie4up = (document.all) ? 1 : ; var ns6up = (document.getElementById && !document.all) ? 1 : ; function iecompattest() { return (document.compatMode && document.compatMode != 'BackCompat') ? document.documentElement : document.body } var dx, xp, yp; var am, stx, sty; var i, doc_width = 800, doc_height = 600; if (ns6up) { doc_width = self.innerWidth; doc_height = self.innerHeight } else if (ie4up) { doc_width = iecompattest().clientWidth; doc_height = iecompattest().clientHeight } dx = new Array(); xp = new Array(); yp = new Array(); am = new Array(); stx = new Array(); sty = new Array(); for (i = ; i < no; ++i) { dx[i] = ; xp[i] = Math.random() * (doc_width - 50); yp[i] = Math.random() * doc_height; am[i] = Math.random() * 20; stx[i] = 0.02 + Math.random() / 10; sty[i] = 0.7 + Math.random(); if (ie4up || ns6up) { document.write('
*
') } } function snowIE_NS6() { doc_width = ns6up ? window.innerWidth - 10 : iecompattest().clientWidth - 10; doc_height = (window.innerHeight && snowdistance == 'windowheight') ? window.innerHeight : (ie4up && snowdistance == 'windowheight') ? iecompattest().clientHeight : (ie4up && !window.opera && snowdistance == 'pageheight') ? iecompattest().scrollHeight : iecompattest().offsetHeight; for (i = ; i < no; ++i) { yp[i] += sty[i]; if (yp[i] > doc_height - 50) { xp[i] = Math.random() * (doc_width - am[i] - 30); yp[i] = ; stx[i] = 0.02 + Math.random() / 10; sty[i] = 0.7 + Math.random() } dx[i] += stx[i]; document.getElementById('dot' + i).style.top = yp[i] + 'px'; document.getElementById('dot' + i).style.left = xp[i] + am[i] * Math.sin(dx[i]) + 'px' } snowtimer = setTimeout('snowIE_NS6()', 10) } function hidesnow() { if (window.snowtimer) { clearTimeout(snowtimer) } for (i = ; i < no; i++) document.getElementById('dot' + i).style.visibility = 'hidden' } if (ie4up || ns6up) { snowIE_NS6(); if (hidesnowtime > ) setTimeout('hidesnow()', hidesnowtime * 1000) } document.write('');